Witamy serdecznie na stronie biura t?umacze? Efekt Lingua.

W naszej ofercie znajduj? si? t?umaczenia pisemne zwyk?e, jak i t?umaczenia po?wiadczone (sporz?dzone przez t?umaczy przysi?g?ych) oraz t?umaczenia ustne.

Efekt Lingua wykonuje t?umaczenia z j?zyka polskiego na inne j?zyki obce (m.in. t?umaczenia w?oski, francuski, rosyjski, hiszpa?ski, portugalski, w?gierski norweski, chi?ski, japo?ski), t?umaczenia z j?zyka obcego na j?zyk polski oraz z jednego j?zyka obcego na inny.

Przy sk?adaniu zapytania nale?y pami?ta? o podaniu j?zyka t?umaczenia. Angielski to obecnie najbardziej popularny j?zyk i zwi?zku z tym otrzymujemy najwi?cej zamwie? na takie t?umaczenia.

W dziedzinie t?umacze? technicznych zw?aszcza oraz t?umacze? tekstw prawniczych istnieje natomiast du?e zapotrzebowania na  t?umaczenia niemiecki. Krakw, Efekt Lingua - to miejsce, w ktrym spotkaj? si? Pa?stwo ze sprawn? i ?yczliw? obs?ug?,  a tak?e profesjonalnym podej?ciem.

Otrzymujemy rwnie? du?o zapyta? o t?umaczenia na w?oski. Krakw posiada bowiem wiele powi?za? z W?ochami, szczeglnie o charakterze kulturalno-historycznym.

Z zakresu t?umacze? pisemnych oferujemy t?umaczenia tekstw prawniczych, t?umaczenia techniczne, stron internetowych, prezentacji na konferencje, t?umaczenia z zakresu marketingu, turystyki i inne.

T?umaczenia ustne oferowane przez nas obejmuj?: t?umaczenia konsekutywne, liaison, a tak?e ustne uwierzytelnione t?umaczenia. Krakw, to miasto w obr?bie ktrego us?ugi t?umaczenia oferuje wiele biur. To co nas wyr?nia to fachowe i rzetelne podej?cie do ka?dego zlecenia.  

W naszej ofercie znajd? Pa?stwo rwnie? t?umaczenia symultaniczne. Krakw jest miastem wielu spotka? i konferencji, na ktrych zapewniamy t?umaczy wielu j?zykw oraz sprz?t do t?umacze? (kabiny, odbiorniki, urz?dzenia nag?a?niaj?ce).

W celu poznania naszej oferty zach?camy Pa?stwa do wys?ania tekstu do wyceny, w ci?gu godziny otrzymaj? Pa?stwo nasz? ofert? cenow? oraz termin realizacji Pa?stwa zamwienia.

Nasi t?umacze s? absolwentami filologii j?zykw obcych uczelni krajowych i zagranicznych oraz posiadaj? d?ugoletnie do?wiadczenie w dziedzinie t?umacze?.

Nasze biuro t?umacze? (Krakw, ul. Fieldorfa Nila 9/43) czynne jest od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 9.00 – 17.00, natomiast telefoniczna i mailowa obs?uga klienta odbywa si? od poniedzia?ku do niedzieli w godzinach 9.00-22.00.

Zapraszamy Pa?stwa do zapoznania z nasz? pe?n? ofert?. 

 

Zaufali nam

  • zaufali_nam1.png
  • zaufali_nam2.png
  • zaufali_nam3.png

 
menu strony
 

Nasi klienci

Tanie tlumaczenia Krakow

promocja biuro tlumaczen krakow

Aktualności

Konferencja polsko-szwajcarska

Nasze biuro zapewni?o t?umaczenia symultaniczne z i na j?zyk angielski oraz sprz?t do t?umacze? symultanicznych na konferencji polsko-szwajcarskiej pod nazw? „Edukacja z zakresu bezpiecze?stwa i pierwszej pomocy”.

 

 

 
Konferencja Biblioteki Jagiello?skiej

W dniach 24. i 25. stycznia zapewnili?my t?umaczenie symultaniczne z/na j?zyk angielski oraz sprz?t do t?umacze? na konferencji pod nazw? "Biblioteka Cyfrowa dzi? a wyzwania jutra"  zorganizowanej przez Bibliotek? Jagiello?sk? w Krakowie.

 

 

Newsletter
Kontakt


Ta strona u?ywa plikw cookies. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na u?ywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przegl?darki. Co to są ciasteczka?