Biuro T?umacze? Efekt Lingua rozpocz??o swoj? dzia?alno?? w 2004 roku.
Wykonujemy:

T?UMACZENIA NIEUWIERZYTELNIONE I T?UMACZENIA PRZYSI?G?E
m.in. w zakresie j?zykw:

 • Angielski
 • Niemiecki
 • Francuski
 • Hiszpa?ski
 • W?oski
 • Rosyjski
 • Ukrai?ski
 • Niderlandzki
 • Portugalski
 • W?gierski
 • Szwedzki
 • Czeski
 • S?owacki
 • Rumu?ski
 • Bu?garski
 • Chorwacki
 • Litewski
 • ?otewski
 • Chi?ski
 • Japo?ski

 

     

oraz
T?UMACZENIA Z J?ZYKA OBCEGO NA J?ZYK OBCY

w zakresie j?zykw:

 • Angielski
 • Niemiecki
 • Francuski
 • Rosyjski

Oferujemy t?umaczenia z w/w j?zykw z j?zyka polskiego i na j?zyk polski. W zakresie tych j?zykw przyjmujemy rwnie? zlecenia na t?umaczenia ustne: konsekutywne i symultaniczne. Obs?ugujemy konferencje, szkolenia, wyk?ady, rozmowy handlowe oraz spotkania, przy ktrych wymagana jest obecno?? t?umacza przysi?g?ego np. u notariusza.

Nasi t?umacze s? absolwentami filologii j?zykw obcych uczelni krajowych i zagranicznych oraz posiadaj? d?ugoletnie do?wiadczenie w dziedzinie t?umacze?.

Wybieraj?c nasze biuro t?umacze? maj? Pa?stwo zapewnione:

 • poufno?? - wgl?d do dokumentw i materia?w maj? tylko pracownicy biura i t?umacze. T?umacze zobowi?zani s? do zachowania tajemnicy zawodowej,
 • rzetelno??,
 • terminowo??,
 • rabaty przy umowach o sta?ej wsp?pracy.

Wykonujemy t?umaczenia z zakresu:

 • ekonomia,
 • prawo,
 • medycyna,
 • budownictwo,
 • reklama, marketing,
 • artyku?y prasowe,
 • informatory,
 • instrukcje obs?ugi z r?nych dziedzin,
 • korespondencja handlowa,
 • umowy,
 • teksty literackie,
 • strony internetowe,
 • ?wiadectwa, certyfikaty, dokumenty.
 

Zaufali nam

 • zaufali_nam1.png
 • zaufali_nam2.png
 • zaufali_nam3.png

 
menu strony
 

Nasi klienci

Tanie tlumaczenia Krakow

promocja biuro tlumaczen krakow

Kontakt


Ta strona u?ywa plikw cookies. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na u?ywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przegl?darki. Co to są ciasteczka?