Biuro T?umacze? Efekt Lingua rozpocz??o swoj? dzia?alno?? w 2004 roku.
Wykonujemy:

T?UMACZENIA NIEUWIERZYTELNIONE I T?UMACZENIA PRZYSI?G?E
m.in. w zakresie j?zykw:

  • Angielski
  • Niemiecki
  • Francuski
  • Hiszpa?ski
  • W?oski
  • Rosyjski
  • Ukrai?ski
  • Niderlandzki
  • Portugalski
  • W?gierski
  • Szwedzki
  • Czeski
  • S?owacki
  • Rumu?ski
  • Bu?garski
  • Chorwacki
  • Litewski
  • ?otewski
  • Chi?ski
  • Japo?ski

 

     

oraz
T?UMACZENIA Z J?ZYKA OBCEGO NA J?ZYK OBCY

w zakresie j?zykw:

  • Angielski
  • Niemiecki
  • Francuski
  • Rosyjski

Oferujemy t?umaczenia z w/w j?zykw z j?zyka polskiego i na j?zyk polski. W zakresie tych j?zykw przyjmujemy rwnie? zlecenia na t?umaczenia ustne: konsekutywne i symultaniczne. Obs?ugujemy konferencje, szkolenia, wyk?ady, rozmowy handlowe oraz spotkania, przy ktrych wymagana jest obecno?? t?umacza przysi?g?ego np. u notariusza.

Nasi t?umacze s? absolwentami filologii j?zykw obcych uczelni krajowych i zagranicznych oraz posiadaj? d?ugoletnie do?wiadczenie w dziedzinie t?umacze?.

Wybieraj?c nasze biuro t?umacze? maj? Pa?stwo zapewnione:

  • poufno?? - wgl?d do dokumentw i materia?w maj? tylko pracownicy biura i t?umacze. T?umacze zobowi?zani s? do zachowania tajemnicy zawodowej,
  • rzetelno??,
  • terminowo??,
  • rabaty przy umowach o sta?ej wsp?pracy.

Wykonujemy t?umaczenia z zakresu:

  • ekonomia,
  • prawo,
  • medycyna,
  • budownictwo,
  • reklama, marketing,
  • artyku?y prasowe,
  • informatory,
  • instrukcje obs?ugi z r?nych dziedzin,
  • korespondencja handlowa,
  • umowy,
  • teksty literackie,
  • strony internetowe,
  • ?wiadectwa, certyfikaty, dokumenty.
 

Zaufali nam

  • zaufali_nam1.png
  • zaufali_nam2.png
  • zaufali_nam3.png

 
menu strony
 

Nasi klienci

Tanie tlumaczenia Krakow

promocja biuro tlumaczen krakow

Kontakt


Ta strona u?ywa plikw cookies. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na u?ywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przegl?darki. Co to są ciasteczka?